Камена Баба Треил – 31K 1250D+

„Камена Баба Треил” започнува и ја следи истата патека до манастирот Трескавец како и „Трескавец Треил” за потоа да продолжи по фасцинантниот карпест терен на патот за селото Дабница. Оттаму го качува ридот Кукул на кој се наоѓа и светски познатиот болдеринг локалитет „Камена Баба” и се упатува кон контролната точка на Прилепското езеро. Од таа контролна точка патеката се враќа назад, го заобиколува Кукул и болдер локалитетот Камена Баба и се упатува кон седлото „Наковална” каде се префрла на северната страна на ридот позади Марковите Кули. Оттука, трката се враќа во Варош.

Ако сакате да искусите малку подолга и потешка авантура и да се „изгубите” во прекрасните камени формации распослани по Марковите Кули тогаш оваа трка е вистинскиот избор за вас.

Старт и финиш – амфитеатарот во Варош, Прилеп – ГПС – 41.357493, 21.530867
Старт – 23.09.2017 (сабота) – 10:00h локално време

Download

Контролни точки

Control points Total distance (km) Part km D+ to next D- to next
Time first Time limit
Varosh Whistle-512 0 0 10:00 10:00
mon.Treskavec 1m Food&Drink 8 8 620 50 10:50 12:00
Road Dabnica 2m Food&Drink 13 5 20 540 11:20 13:30
Prilep Lake 3m Food&Drink Transport 18 5 230 210 12:00 15:00
Road Dabnica 4m Food&Drink 25 7 150 160 12:40 16:00
Varosh finish_flag 31 6 220 280 13:20 18:00 Time Limit

sunrise 6:25
sunset 18:24

Whistle-512 0 Food&Drink Medical Transport finish_flag
Start Control point Food & Drinks First aid kit Transport Finish

sunrise 6:25
sunset 18:24

РЕГИСТРАЦИИТЕ ЌЕ БИДАТ ОТВОРЕНИ НАСКОРО…Share This