ТРЕСКАВЕЦ ТРЕИЛ 16К 800D+
Категорија ВЕТЕРАНИ – МАЖИ (50+)
 1. Јоцо Смилевски – Македонија – 2:03:56
 2. Санде Стојановски – Македонија – 2:06:00 – воедно и најстар учесник на настанот
 3. Пецо Стојкоски – Македонија – 2:11:00
Категорија ВЕТЕРАНИ – ЖЕНИ (50+)
 1. Валентина Узунова – Македонија – 3:15:29
 2. Станимирка Тасевска – Македонија – 3:58:42
Категорија ЈУНИОРИ – МАЖИ (16-18)
 1. Михаил Крстов – Македонија – 1:49:10
 2. Виктор Вељаноски – Македонија – 2:01:23
 3. Даниел Боболески – Македонија – 2:11:27
Категорија ЈУНИОРИ – ЖЕНИ (16-18)
 1. Марго Бојаџиев – Македонија – 2:06:11
КАМЕНА БАБА ТРЕИЛ 34К 1750D+
Категорија ВЕТЕРАНИ – МАЖИ (50+)
 1. Благоја Ацковски – Македонија – 4:41:55
 2. Борче Милосковски – Македонија – 5:18:58
 3. Сашко Јосифовски – Македонија – 5:35:10
Категорија ВЕТЕРАНИ – ЖЕНИ (50+)
 1. Северин Бојаџиев – Македонија – 6:59:46
КОЗЈАК ТРЕИЛ 67К 3600D+
Категорија ВЕТЕРАНИ – МАЖИ (50+)
 1. Илија Настески – Македонија – 12:30:37
 2. Христо Рајнов – Бугарија – 14:19:37
 3. Абдурахман Хаџидема – Косово – 14:49:05