При подигање на Вашиот стартен број, покрај останатата задолжителна опрема, морате да приложите и потпишана изјава за одговорност.

Изјавата можете да ја преземете на следниов линк: