Правила и Прописи

ПРАВИЛА И ПРОПИСИ НА ТРКАТА
„КРАЛИ МАРКО ТРЕИЛС” 2019

1. ОРГАНИЗАТОРИ

 

Здружение за планинско трчање „ТРЕКС”, во соработка со ПСД „Макпетрол”, потпомогнато од Општина Прилеп, ја организира тркатa во планинско трчање, Крали Марко Треилс – „По стапките на Крали Марко”.

 

2. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

 

 

Крали Марко Треилс е повеќедневен настан каде централно внимание заземаат пет трки во планинско трчање кои се одвиваат во околината на градот Прилеп, Марковите Кули и планината Бабуна. Оваа област изобилува со природни убавини и културни споменици од минатото, a дел од нив се влезени во прелиминарната листа за заштита од UNESCO – http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1918/. Настанот претставува најголемата трка во планинско трчање во Македонија.

Сите трки започнуваат и завршуваат во најстарата населба во Прилеп – Варош, а за 2019 година предвидени се три трки со различни дистанци и една детска трка

Козјак Треил

67 километри 3600 метри денивелација, старт 28.09.2019 во 08:00 часот по локално време, 4 поени за УТМБ – Ултра Треил ду Мон Блан – Верификувано од ITRA

Камена Баба Треил

34 километри 1750 метри денивелација, старт 28.09.2019 во 10:00 по локално време

2 поени за УТМБ – Ултра Треил ду Мон Блан – Верификувано од ITRA

Трескавец Треил

16 километри, 800 метри денивелација, старт 28.09.2019 во 10:00 по локално време

Маркукуле Треил – Детска трка

1 километар, старт 28.09.2019 во 10:30 по локално време

 

3. ЗА УЧЕСНИЦИТЕ

 

 • Трката е отворена за секого, мажи и жени, над 18 години. Учесниците помлади од 18 години (од 16 до 18 години) може да учествуваат со писмена дозвола од родител единствено на трката Трескавец Треил 16 километри;
 • Учеството на трката е на лична одговорност и организаторот не превзема никаква одговорност во случај на повреда, несреќен случај или смрт;
 • Секој учесник е лично одговорен за своите постапки на и околу патеката, особено при прекршување на законите на Република Македонија
 • Од учесниците се бара да бидат комплетно свесни за должината и спецификациите на трката и да бидат целосно спремни за истата;
 • Да имаат стекнато способности и вештини за самоодржување во планински услови, справување со промени во микроклимата (дожд, магла, ветер, снег, темница, ниски температури);
 • Да можат да се справат со изолација, физички и ментални проблеми, дигестивни тегоби, болка во локомоторниот систем;
 • Да бидат целосно свесни дека не е должност на организаторот да помага во справување со претходно набројаните проблеми и тегоби
 • Со самото пријавување на трката секој натпреварувач во електронската форма за пријавување потврдува дека е свесен за опасностите од натпревар во природа и го презема ризикот на себе.

 

4. ИЗЈАВА ЗА ОДГОВОРНОСТ

 

Доброволното регистрирање и потоа учеството во трките „Крали Марко Треилс” укажува дека натпреварувачот е запознаен со овие правила и дека се согласува и во целост ги прифаќа правилата и прописите изложени во овој текст.

 

5. САМОСТОЈНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ТРКАТА

 

Под поимот „самостојност” се подразбира способноста на учесникот во речиси целиот дел на трката да зависи сам од себе. Освен за храна и за пијалоци, ова важи и за облека и опрема, што го прави учесникот способен за да се адаптира на околината (невреме, повреди).

На одредени контролни точки може да добијат храна и вода од организаторите на трката, но меѓу овие точки, учесникот треба да биде во можност да зависи од својата опрема, храната и пијалоците кои ги носи со себе, подготвеноста и издржливоста. Бидејќи трките се одвиваат во природа и на планина, натпреварувачите треба да имаат искуство да се прилагодат на условите на природата, на неочекувани промени на временските услови, дожд, грмотевици, средба со животни.

Организаторот ќе ја обележи патеката на соодветен начин (подробности во делот МАРКАЦИИ НА ПАТЕКИТЕ) за да нема случаи на губење, но секако дека и натпреварувачите треба да имаат минимум чувство за ориентација во природа.

 

6. БЕЗБЕДНОСТ И МЕДИЦИНСКА ПОМОШ

 

Медицинска помош и екипи на црвен крст ќе бидат обезбедени по текот на патеката во случај на итност. Во случај на повреда или на друга неопходност, натпреварувачите ќе треба да се јават на предвидените телефони на организаторот запишани на БИБ-бројот, а доколку се најдат на терен каде нема телефонски сигнал, да ја пренесат пораката до првата следна контролна точка – за да може што побргу да се интервенира.

На секоја контролна точка организаторот ќе има обезбедено основен сет за прва помош (завој, фластер, бетадин, основни лекови) кој ќе биде достапен за тркачите од страна на волонтерите.

Со самото пријавување на трката секој натпреварувач во електронската форма за пријавување потврдува дека е свесен за опасностите од натпревар во природа и го презема ризикот на себе. Организаторот ќе стори се за да се намалат ризиците но затоа и ги молиме натпреварувачите да ги следат нашите совети и препораки.

 • Препорачуваме секој натпреварувач да поседува осигурување од повреда кое би го покривало при повредувањето на ваков спортски натпревар.
 • Ги советуваме сите натпреварувачи редовно да си ја следат здравствената состојба и препорачуваме да направат стрес-тест месец или два пред натпреварот за да си го утврдат степенот на физичка подготвеност за ваков тип на натпревари каде се бара голема издржливост.

Со цел да се сочува безбедноста и здравјето на натпреварувачите, контролорите и медицинските екипи на контролните точки имаат овластување да ги сопрат и исклучат од трката оние натпреварувачи за кои ќе оценат дека веќе не се во состојба да ја продолжат трката. Во секој случај, натпреварувачите се задолжени да ги следат инструкциите од контролорите и од медицинските екипи. Секое непочитување на овие инструкции ќе доведе до дисквалификација на натпреварувачот, а доколку истиот одлучи да продолжи по секоја цена, организаторот не превзема никаква одговорност за можните несакани последици.

Секој натрпеварувач што има некаква болест или состојба го советуваме да се консултира со специјалист за дозвола за учество на натпреварите и за својата здравствена состојба задолжително да го извести организаторот на трката.

 

7. ПРИЈАВУВАЊЕ

 

Пријавувањето за трките ќе биде отворено на 08.05.2019 и ќе трае до 31.08.2019

Стартниот пакет содржи:

Трескавец Треил 16К

 • Стартен број со име и презиме на натпреварувачот
 • Храна и пијалоци во текот на трката
 • Финишерски медал
 • Онлајн диплома
 • Подароци од партнерите на трката
 • КМТ брендиран подарок од организаторот
 • Учество на еден уникатен спортски настан под отворено небо

Камена Баба Треил 34К

 • Стартен број со име и презиме на натпреварувачот
 • Храна и пијалоци во текот на трката
 • Финишерски медал
 • Онлајн диплома
 • Подароци од партнерите на трката
 • КМТ брендиран подарок од организаторот
 • Учество на еден уникатен спортски настан под отворено небо

Козјак Треил 67К

 • Стартен број со име и презиме на натпреварувачот
 • Храна и пијалоци во текот на трката
 • Финишерски медал
 • Онлајн диплома
 • Финишерски оброк
 • Подароци од партнерите на трката
 • КМТ брендиран подарок од организаторот
 • Учество на еден уникатен спортски настан под отворено небо

Цени и бранови за пријавување:

ТРКА Рана пријава

08.05 – 30.06.2019

Доцна пријава

01.07 – 31.08.2019

Краен рок (без подарок од организаторот)

01.09 – 28.09.2019

Трескавец Треил 16 km 300 денари 400 денари 400 денари
Камена Баба Треил 34 km 500 денари 700 денари 700 денари
Козјак Треил 67 km 1200 денари 1800 денари 1800 денари
Маркукуле Треил – детска трка Не се наплаќа Не се наплаќа Не се наплаќа

Наплата на стартни пакети:

 • ОНЛАЈН – ПРЕКУ СЕРВИСОТ НА КРАЛИ МАРКО ТРЕИЛС
 • ОФЛАЈН – НА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

Назив на налогопримач: ТРЕКС
Адреса: Ибе Паликуќа 17, 1000 Скопје

Трансакциска сметка: 270069272700140
Банка: Халк Банка
Цел на дознака: Крали Марко Треилс (наведете трка)

* Онлајн плаќањето се врши преку сигурносниот “3D Pay” систем на Халк Банка

**Напомена – во онлајн наплаќањето ќе биде пресметана провизија од 4% за банкарски трошоци и одржување

***Напомена – во цената не се вклучени банкарските провизии при ОФЛАЈН плаќање

 

Максимален број на учесници

 • Козјак Треил 150
 • Камена Баба Треил 200
 • Трескавец Треил 200

 

8. ОТКАЖУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА

 

 • За откажување до 30.06.2018 следува рефундирање на 50% од средствата
 • За откажување по 30.06.2018 не следува рефундирање на средства

Доколку трката се откаже поради фактори надвор од контрола на организаторот, до 30 дена пред настанот, следува рефундирање на 50% од средствата. Оваа сума е пресметана заради делумно покривање на веќе вложените средства на организаторот.

Доколку трката се откаже или прекине поради атмосферски фактори или било какви фактори надвор од контрола на организаторот (vis major), не следува рефундирање на средства.

Откажување поради повреда

Во случај на нехронична, остео-артикуларна или мускулна повреда здобиена по регистрацијата и несанирана до самата трка, и еднинствено во оваа ситуација, организаторот ќе ги префрли средствата за идното издание на „Крали Марко Треилс”.

 

9. ЗАДОЛЖИТЕЛНА И ПРЕПОРАЧАНА ОПРЕМА ЗА УЧЕСНИЦИТЕ

 

 

ТРКА
ОПРЕМА Kozjak

Trail

Kamena Baba

Trail

Treskavec

Trail

Шишиња за вода или воден меур за во ранец – минимум 1l волумен ЗАДЛОЖИТЕЛНО ПРЕПОРАЧАНО
Стартен број прикачен на предниот дел на телото – јасно видлив ЗАДЛОЖИТЕЛНО ЗАДОЛЖИТЕЛНО
Фолија за преживување ЗАДЛОЖИТЕЛНО ПРЕПОРАЧАНО
Свирче ЗАДЛОЖИТЕЛНО ПРЕПОРАЧАНО
Јакна за дожд или шушкавец – погодна за услови во планина ЗАДЛОЖИТЕЛНО ПРЕПОРАЧАНО
Челна лампа со резервни батерии ЗАДЛОЖИТЕЛНО
Вклучен мобилен телефон ЗАДЛОЖИТЕЛНО ЗАДОЛЖИТЕЛНО
Сет за прва помош ЗАДЛОЖИТЕЛНО ПРЕПОРАЧАНО
Блуза со долги ракави или само ракави ПРЕПОРАЧАНО
Капа/бандана ПРЕПОРАЧАНО
Ракавици ПРЕПОРАЧАНО
Енергетско блокче или слична цврста храна ПРЕПОРАЧАНО
Планинарски стапчиња ПРЕПОРАЧАНО

Натпреварувачите се должни да ја носат ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА опрема со себе во текот на целата трка. Организаторот има право да направи проверка на некоја од контролните точки (или на ненагласена контролна точка) и доколку некој од натпреварувачите не поседува дел од оваа опрема ќе биде дисквалификуван од трката.

Опремата која е наведена како ПРЕПОРАЧАНА нe е задолжителна да се поседува во текот на трката, но истата е многу веројатно дека ќе ви се најде во специфични услови па затоа е наведена од страна на организаторот.

Употребата на планинарски стапчиња е дозволена и ако учесникот одлучи да ги користи мора да ги има со себе за време на целата трка.

 

10. ПАКЕТ (DROP-BAG) - Козјак Треил 67КМ

 

Секој учесник на трката Козјак Треил – 67К ќе биде обезбеден со торба (од организаторот) која заедно со неговите најпотребни работи и уредно означена (маркација обезбедена од организаторот) пред стартот ќе може да ја остави кај организаторите и ќе му биде достапна на контролната точка – Св. Ѓорѓија – Присад (41 километар од трката).

На крајот од трката натпреварувачите ќе можат да си ги подигнат овие пакети од стартно-целната рамнина со покажување на својот стартен број.

Доколку никој не се појави за да си го земе пакетот во рок од 12 часа по завршувањето на трката, истиот ќе биде подложен на уништување поради хигиенски причини.

 

11. КОНТРОЛНИ ТОЧКИ И ОСВЕЖИТЕЛНИ СТАНИЦИ

 

Трескавец Треил 16 км / 1 контролна и 1 освежителна станица

Control Points Total km Part km D+ to next D+ cum D- to next D- cum Time first Time last Time limit
START Varosh 0 0 0 0 0 0 10:00 10:00 10:00
CP1 Treskavec 8.5 8.5 700 700 150 150 10:47 13:00 13:00
FINISH Varosh 16 8 80 780 640 790 11:22 16:00 16:00 Time limit

Камена Баба Треил 34 км / 4 контролни и 4 освежителни станици

Control points Total km Part km D+ to next D+ cum D- to next D- cum Time first Time last Time limit
START Varosh 0 0 0 0 0 0 10:00 10:00
CP1 Treskavec 8.5 8.5 700 700 150 150 10:50 12:00
CP9 Road Dabnica 13 4.5 60 760 550 700 11:20 13:30
CP2 Prilep Lake 19.7 6.7 160 920 144 844 12:05 15:00
CP9 Road Dabnica 29 9.3 569 1489 589 1433 13:15 16:30
FINISH Varosh 34 5 251 1740 306 1739 13:50 18:00 18:00 Time Limit

Козјак Треил 67 км / 8 контролни и 8 освежителни станици

Control points Total km Part km D+ to next D+ cum D- to next D- cum Time first Time last Time Limit / Drop Bag
START Varosh 0 0 0 0 8:00 8:00
CP1 Treskavec 8.5 8.5 700 700 150 150 8:55 10:00
CP2 Prilep Lake 18 9.5 260 960 730 880 9:50 11:30
CP3 Pletvar 24 6 240 1200 30 910 10:25 12:30
CP4 Krstec 34 10 880 2080 785 1695 12:00 14:30
CP5 Sv.Gjorgi-Prisad 41 7 257 2337 341 2036 12:35 17:00 Drop Bag
CP6 Prilep Lake 46 5 22 2359 242 2278 13:00 18:00 18:00h Time Limit (10 hours from start)
CP7 Dabnica 55.5 9.5 564 2923 589 2867 14:15 20:00
CP8 Treskavec 60 4.5 560 3483 54 2921 15:10 21:30
FINISH Varosh 67 7 140 3623 700 3621 15:50 23:00 23:00h Time Limit (15 hours from start)

Контролните точки се места на кои се бележи времето на пристигање на тркачот – истото се прави од некој од волонтерите. Појавувањето и забележувањето на контролните точки на тркачите е задолжително. Секој што нема да се појави на некоја од контролните точки ќе биде дисквалификуван од трката (нагласено во делот ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА И ПЕНАЛИ).

Контролните точки се воедно и освежителни пунктови на кои тркачите (со стартен број) ќе имаат можност да добијат храна (овошје, благи работи, сол итн.), вода и други пијалоци за освежување.

На контролната точка Св. Ѓорѓија – Присад (за тркачите на КТ 67К) покрај остантите работи за освежување тркачите ќе имаат можност да добијат топол оброк – вегетаријанска супа и топли пијалоци – кафе и чај.

 

12. ЧЕКИРАЊЕ НА ROAD BOOK / БИБ БРОЈ - Козјак Треил 67К и Камена Баба Треил 34К

 

 

На две локации на патеката од 67км:

 • Врвот Којзак (30км од трката и највисоката точка)
 • Врвот Единак (55км од трката)

На една локација на патеката од 34км:

 • Врвот Единак (24км од трката)

Oд страна на организаторот ќе бидат соодветно назначен и поставен перфоратор со кои задолжително треба да се продупчи БИБ бројчето или Road Book-oт како би се докажало минувањето на овие места. Непоседувањето на соодветно продупчен БИБ број или Road Book со овaa точкa значи и непризнавање на финиширањето на трката (нагласено во делот за ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА и ПЕНАЛИ).

 

 

 

13. ВРЕМЕНСКИ ОГРАНИЧУВАЊА (Time Limit)

 

 

 

Трескавец Треил 16К

 • Временскиот лимит за финиширање на трката е 6 часа по стартот (16:00 по локално време). Секој што нема да успее да стигне во овој временски лимит ќе биде дисквалификуван.

Камена Баба Треил 34К

 • Временскиот лимит за финиширање на трката е 8 часа по стартот (18:00 по локално време). Секој што нема да успее да стигне во овој временски лимит ќе биде дисквалификуван.

Козјак Треил 67К

 • Прв временски лимит е контролната CP6 Прилепско Езеро (46км од трката) со 10 часа по стартот од трката (22.09.2018 18:00 часот по локално време).
 • Временскиот лимит за финиширање на трката е 15 часа по стартот (28.09.2019 23:00 часот по локално време)

Единствено на контролните точки CP6 Прилепско Езеро и CP5 Св. Ѓорги Присад ќе биде обезбеден транспорт до финиш за сите оние кои не се во можност да ја продолжат трката или пак не успеале да го фатат временското ограничување (time limit) означен од организаторот во табелите со контролни точки.

 

14. МАРКАЦИИ НА ПАТЕКИТЕ

 

Официјално обележување на сите патеки од настанот Крали Марко Треилс се сметаат црвено-бели ленти кои ќе бидат поставени на соодветна раздалеченост за натпреварувачите да немаат поголеми проблеми со ориентација. Поголемиот дел од патеката на 67К ќе биде обележан со рефлектирачка маркација која ќе овозможува полесно забележување на истата во текот на ноќта.

Дозволена е, и се препорачува употреба на GPS приемници – на веб-страницата на трката https://kmt.mk/mk/ ќе биде достапен фајл за симнување на патеките од трките – така натпреварувачите ќе имаат дополнителна сигурност при ориентација во природата.

Доколку некој од натпреварувачите продолжи во дел кој нема видлива маркација, ги советуваме да се вратат до последната точка каде што имало маркација.

 

15. КАТЕГОРИИ И РАНГИРАЊЕ

 

Сите пријавени натпреварувачи за двете трки од едицијата „Крали Марко Треилс 2019” ќе бидат класифицирани во следните возрасни и полови категории:

 • Јуниори – (16-18) години – Мажи (М); – единствено за трката од 16км
 • Јуниори – (16-18) години – Жени (F) – единствено за трката од 16км
 • Сениори – (18-50) години – Мажи (М);
 • Сениори – (18-50) години – Жени (F);
 • Ветерани – (50+) години – Мажи (М);
 • Ветерани – (50+) години – Жени (F);

Финалното рангирање на учесниците е во генерален пласман, категорија Мажи (М) и категорија Жени (F)

 

16. НАГРАДИ

 

Настанот не доделува парични награди за најдобрите учесници. Учесниците кои завршуваат на првите три места на одделните трки ќе бидат наградени со уникатен трофеј, подароци од спонзорите на настанот и диплома.

Дополнително, одличје ќе добијат и најдобрите тројца учесници во категорија Јуниори (16-18) и Ветерани (50+) како и најмладиот и најстариот учесник на настанот.

 

17. ПРАВА ВРЗ ФОТОГРАФИИ

 

Со прифаќање на овие регулации секој натпреварувач се откажува од своите права врз официјалните фотографии на настанот. Сите официјални фотографии на настанот се сопственост на организаторот и истите не смеат да се користат, превземаат и експлоатираат без претходно одобрение. Организаторот го задржува правото фотографиите да бидат користени за потребите на истиот.

 

18. ЕКОЛОШКА ОДГОВОРНОСТ

 

„Крали Марко Треилс” трките ќе бидат еколошки одговорни трки, односно настани. Се апелира на сите натпреварувачи, контролори и волонтери како и до публиката, крајно внимателно да се однесуваат кон природата и да не ја загадуваат, а забележениот отпад да го отстранат.

Секој што ќе биде фатен како ја загадува природата со отпадоци ќе биде соодветно казнет. Натпреварувачите кои за свои потреби ќе направат некој отпад се должни да го понесат со себе и да го остават на следната контролна точка во предвидените вреќи за отпадоци. Да се обидеме со нашето однесување да бидеме пример за останатите и да придонесеме нашата природа што подолго да остане чиста и незагадена – за нас и за идните генерации.

 

19. ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА И ПЕНАЛИ

 

Организаторот има право да го дисквалификува и казни натпреварувачот во следните ситуации:

ПРАВИЛА ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА ПЕНАЛ
натпреварувачот не е регистриран на контролна точка ✔
крати во текот на трката ✔
е забележан како фрла отпадоци на патеката 1 час
доколку не помогне на натпреварувач кој има потреба од помош 1 час
користи транспорт за време на трката ✔
натпреварувачот се противи на проверките од страна на организаторот за време на трката ✔
не ја поседува задолжителната опрема или одбива да ја покаже на евентуална проверка од страна на волонтерите ✔
не поседува соодветно продупчен road book со перфораторите на врвот Козјак и Единак ✔
непочитување на наредба на надлежно лице – контролор, медицинска помош, организација ✔

 

 

20. ПРАВЕЊЕ ПРОМЕНИ ВО РУТАТА И ОТКАЖУВАЊЕ НА ТРКАТА

 

Организаторот го задржува правото да ја модификува и промени стазата на трката, контролните точки и времето на старт на трката во било кое време поради објективни причини.

Доколку се случат непосакувани временски услови (можност од грмотевици и невреме) и можност за несакани последици од лоши метеоролошки влијанија организаторот може во било кој дел да ја промени или откаже трката.

Стартот на трката исто така може да биде поместен за неколку часа поради непосакувани метеоролошки услови, вклучувајќи и прогноза за многу високи температури.