Правила и Прописи

ПРАВИЛА И ПРОПИСИ НА ТРКАТА
„КРАЛИ МАРКО ТРЕИЛС” 2019

1. ОРГАНИЗАТОРИ

 

Здружение за планинско трчање „ТРЕКС” потпомогнато од Општина Прилеп, ја организира тркатa во планинско трчање, Крали Марко Треилс – „По стапките на Крали Марко”.

2. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Крали Марко Треилс е повеќедневен настан каде централно внимание заземаат пет трки во планинско трчање кои се одвиваат во околината на градот Прилеп, Марковите Кули и планината Бабуна. Оваа област изобилува со природни убавини и културни споменици од минатото, a дел од нив се влезени во прелиминарната листа за заштита од UNESCO – http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1918/. Настанот претставува најголемата трка во планинско трчање во Македонија.

Сите трки започнуваат и завршуваат во најстарата населба во Прилеп – Варош, а за 2019 година предвидени се три трки со различни дистанци и една детска трка

 • Козјак Треил

67 километри 3600 метри денивелација, старт 28.09.2019 во 08:00 часот по локално време, 3 поени за УТМБ – Ултра Треил ду Мон Блан – Верификувано од ITRA

 • Камена Баба Треил

34 километри 1750 метри денивелација, старт 28.09.2019 во 10:00 по локално време
2 поени за УТМБ – Ултра Треил ду Мон Блан – Верификувано од ITRA

 • Трескавец Треил

16 километри, 800 метри денивелација, старт 28.09.2019  во 10:00 по локално време 

 • Маркукуле Треил – Детска трка 

1 километар, старт 28.09.2019 во 10:30 по локално време

3. ЗА УЧЕСНИЦИТЕ
 • Трката е отворена за секого, мажи и жени, над 18 години. Учесниците помлади од 18 години (од 16 до 18 години) може да учествуваат со писмена дозвола од родител единствено на трката Трескавец Треил 16 километри;
 • Учеството на трката е на лична одговорност и организаторот не превзема никаква одговорност во случај на повреда, несреќен случај или смрт;
 • Секој учесник е лично одговорен за своите постапки на и околу патеката, особено при прекршување на законите на Република Македонија
 • Од учесниците се бара да бидат комплетно свесни за должината и спецификациите на трката и да бидат целосно спремни за истата;
 • Да имаат стекнато способности и вештини за самоодржување во планински услови, справување со промени во микроклимата (дожд, магла, ветер, снег, темница, ниски температури);
 • Да бидат целосно свесни дека не е должност на организаторот да помага во справување со претходно набројаните проблеми и тегоби
 • Со самото пријавување на трката секој натпреварувач во електронската форма за пријавување потврдува дека е свесен за опасностите од натпревар во природа и го презема ризикот на себе. 
4. ИЗЈАВА ЗА ОДГОВОРНОСТ

Доброволното регистрирање и потоа учеството во трките „Крали Марко Треилс” укажува дека натпреварувачот е запознаен со овие правила и дека се согласува и во целост ги прифаќа правилата и прописите изложени во овој текст.

5. САМОСТОЈНОСТ ЗА ВРЕМЕ НА ТРКАТА

Под поимот „самостојност” се подразбира способноста на учесникот во речиси целиот дел на трката да зависи сам од себе. Освен за храна и за пијалоци, ова важи и за облека и опрема, што го прави учесникот способен за да се адаптира на околината (невреме, ноќ, повреди).

На одредени контролни точки може да добијат храна и вода од организаторите на трката, но меѓу овие точки, учесникот треба да биде во можност да зависи од својата опрема, храната и пијалоците кои ги носи со себе, подготвеноста и издржливоста. Бидејќи трките се одвиваат во природа и на планина, натпреварувачите треба да имаат искуство да се прилагодат на условите на природата, на неочекувани промени на временските услови, дожд, грмотевици, средба со животни.

Организаторот соодветно ќе ги маркира маршрутите (види член 15); сепак, учесниците мора да поседуваат минимални вештини за ориентација во природа.

6. БЕЗБЕДНОСТ И МЕДИЦИНСКА ПОМОШ

Медицинска помош и екипи на Спасители во планина ќе ја обезбедуваат патеката во текот на целата должина. Во случај на повреда или на друга неопходност, натпреварувачите ќе треба да се јават на предвидените СОС телефони на организаторот запишани на стартниот број, а доколку се најдат на терен каде нема телефонски сигнал, да ја пренесат пораката до првата следна контролна точка – за да може што побргу да се интервенира.

Сепак, земајќи го предвид непристапниот терен и непредвидливите планински услови најчесто самите учесници се наоѓаат први на местото на незгодата. Затоа секој учесник кој ќе се најде во таква ситуација, е должен да ја прекине својата трка и активно да се вклучи во пружањето помош на настраданиот тркач. 

Со самото пријавување на трката секој натпреварувач во електронска и пишана форма за пријавување потврдува дека е запознаен и свесен за опасностите од престој во природа и го презема ризикот врз себе. Организаторот ќе стори се за да се намалат ризиците, но затоа и ги молиме натпреварувачите да ги следат нашите совети и препораки:

 • Препорачуваме секој натпреварувач да поседува осигурување од несреќен случај – незгода кое би го покривало при повредување на спортски активности од ваков карактер.
 • Ги советуваме сите натпреварувачи редовно да си ја следат здравствената состојба и препорачуваме да направат стрес-тест месец или два пред натпреварот за да си го утврдат степенот на физичка подготвеност за ваков тип на натпревари каде се бара голема издржливост.

Со цел да се сочува безбедноста и здравјето на натпреварувачите, контролорите и медицинските екипи на контролните точки имаат овластување да ги сопрат и исклучат од трката оние натпреварувачи за кои ќе оценат дека веќе не се во состојба да ја продолжат трката поради некоја медицинска состојба или болест.

Во секој случај, натпреварувачите се задолжени да ги следат инструкциите од контролорите и од медицинските екипи. Секое непочитување на овие инструкции ќе доведе до дисквалификација на натпреварувачот, а доколку истиот одлучи да продолжи по секоја цена, организаторот не презема никаква одговорност за можните несакани последици.

Секој натпреварувач што има некаква болест или состојба го советуваме да се консултира со специјалист за дозвола за учество на натпреварите и за својата здравствена состојба задолжително да го извести организаторот на трката.

7. ПРИЈАВУВАЊЕ
 • Процедура за пријавување 

Пријавувањето за трките ќе биде отворено на 05.05.2019 и ќе трае до 22.09.2019. Истото се остварува единствено преку веб страната www.kmt.mk 

 • Цени и бранови за пријавување: 

ТРКА Рана пријава

28.04 – 30.06.2019

Регуларна пријава

01.07 – 31.08.2019

Краен рок

01.09 – 08.09.2019

Трескавец Треил 16 km 300 денари  400 денари 400 денари
Камена Баба Треил 34 km 500 денари 700 денари  700 денари 
Козјак Треил 67 km  1200 денари 1800 денари 1800 денари
Маркукуле Треил – детска трка Не се наплаќа / пријава на лице место
 • Наплата на стартни пакети:

 • ОНЛАЈН – ПРЕКУ СЕРВИСОТ НА КРАЛИ МАРКО ТРЕИЛС 

* Онлајн плаќањето се врши преку сигурносниот “3D Pay” систем на Халк Банка
**Напомена – во онлајн наплаќањето ќе биде пресметана провизија од 4% за банкарски трошоци и одржување

 • ОФЛАЈН – НА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА 

Назив на налогопримач: ТРЕКС
Адреса: Ибе Паликуќа 17, 1000 Скопје

Трансакциска сметка: 270069272700140
Банка: Халк Банка
Цел на дознака: Крали Марко Треилс (наведете трка)

***Напомена – во цената не се вклучени банкарските провизии при ОФЛАЈН плаќање 

 • Следните работи не се дозволени:
   1. Промена на трка – префрлување на веќе уплатена и потврдена пријава од една на друга трка не е дозволена.
   2. Префрлање на веќе уплатена пријава за следната година не е дозволено.
   3. Учество со стартен број пријавен на друго лице не е дозволено.
   4. Преземање на стартен пакет по завршувањето на настанот не е дозволено.
 • Стартниот пакет содржи:
 • Трескавец Треил 16К и Камена Баба Треил 34К
 • Стартен број со име и презиме на натпреварувачот
 • Храна и пијалоци во текот на трката
 • Финишерски медал
 • Онлајн диплома
 • Подароци од партнерите на трката 
 • КМТ брендиран подарок од организаторот
 • Козјак Треил 67К
 • Стартен број со име и презиме на натпреварувачот
 • Храна и пијалоци во текот на трката
 • Финишерски медал
 • Онлајн диплома
 • Финишерски оброк
 • Подароци од партнерите на трката 
 • КМТ брендиран подарок од организаторот 
 • Подигнување на стартен пакет

Стартниот пакет ќе се подигне на претходно најавена локација и датум (види програма на настан – www.kmt.mk). Истиот ќе може да се подигне единствено со приложување на документ за идентификација – лична карта или пасош. 

 • Максимален број на учесници

 

 • Козјак Треил 150 
 • Камена Баба Треил 200
 • Трескавец Треил 200
8. ОТКАЖУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА

За откажување до 30.06.2019 следува рефундирање на 50% од средствата
За откажување по 30.06.2019 не следува рефундирање на средства

Доколку трката се откаже поради фактори надвор од контрола на организаторот, до 30 дена пред настанот, следува рефундирање на 50% од средствата. Оваа сума е пресметана заради делумно покривање на веќе вложените средства на организаторот.

Доколку трката се откаже или прекине поради атмосферски фактори или било какви фактори надвор од контрола на организаторот (vis major), не следува рефундирање на средства.

Откажување поради повредa – Во случај на нехронична, остео-артикуларна или мускулна повреда здобиена по регистрацијата и несанирана до самата трка, и еднинствено во оваа ситуација, организаторот ќе ги префрли средствата за идното издание на „Крали Марко Треилс”. 

9. ЗАДОЛЖИТЕЛНА И ПРЕПОРАЧАНА ОПРЕМА ЗА УЧЕСНИЦИТЕ

 

 

ТРКА
ОПРЕМА Kozjak 

Trail

Kamena Baba 

Trail

Treskavec

 Trail

Шишиња за вода или воден меур за во ранец – минимум 1l волумен ЗАДЛОЖИТЕЛНО ПРЕПОРАЧАНО
Стартен број прикачен на предниот дел на телото – јасно видлив ЗАДЛОЖИТЕЛНО ЗАДОЛЖИТЕЛНО
Фолија за преживување ЗАДЛОЖИТЕЛНО ПРЕПОРАЧАНО
Свирче ЗАДЛОЖИТЕЛНО ПРЕПОРАЧАНО
Јакна за дожд или шушкавец – погодна за услови во планина ЗАДЛОЖИТЕЛНО ПРЕПОРАЧАНО
Челна лампа со резервни батерии ЗАДЛОЖИТЕЛНО
Вклучен мобилен телефон ЗАДЛОЖИТЕЛНО ЗАДОЛЖИТЕЛНО
Сет за прва помош ЗАДЛОЖИТЕЛНО ПРЕПОРАЧАНО
Блуза со долги ракави или само ракави ПРЕПОРАЧАНО
Капа/бандана ПРЕПОРАЧАНО
Ракавици ПРЕПОРАЧАНО
Енергетско блокче или слична цврста храна ПРЕПОРАЧАНО
Планинарски стапчиња ПРЕПОРАЧАНО

Натпреварувачите се должни да ја носат ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА опрема со себе во текот на целата трка. Организаторот има право да направи проверка на некоја од контролните точки (или на ненагласена контролна точка) и доколку некој од натпреварувачите не поседува дел од оваа опрема ќе биде дисквалификуван од трката. 

Опремата која е наведена како ПРЕПОРАЧАНА нe е задолжителна да се поседува во текот на трката, но истата е многу веројатно дека ќе ви се најде во специфични услови па затоа е наведена од страна на организаторот. 

Употребата на планинарски стапчиња е дозволена и ако учесникот одлучи да ги користи мора да ги има со себе за време на целата трка.

10. ПАКЕТ (DROP-BAG) - Козјак Треил 67КМ

67K – Секој учесник на трката Козјак Треил – 67К ќе биде обезбеден со торба (од организаторот) која заедно со неговите најпотребни работи и уредно означена (маркација обезбедена од организаторот) пред стартот ќе може да ја остави кај организаторите и ќе му биде достапна на контролната точка – Св. Ѓорѓија – Присад (41 километар од трката).

На крајот од трката натпреварувачите ќе можат да си ги подигнат овие пакети од стартно-целната рамнина со покажување на својот стартен број. 

Доколку никој не се појави за да си го земе пакетот во рок од 12 часа по завршувањето на трката, истиот ќе биде подложен на уништување поради хигиенски причини.

11. КОНТРОЛНИ ТОЧКИ И ОСВЕЖИТЕЛНИ СТАНИЦИ

Трескавец Треил 16 км / 1 контролна и 1 освежителна станица

TRESKAVEC TRAIL 16K – 800 D+
Control Points Refreshment Point Location Total km km to next D+ cum D+ to next D- cum D- to next Time first Time last
START Varosh 0 8.5 0 700 0 150 10:00 10:00
CP1 RP1 Treskavec 8.5 7.3 700 120 150 672 10:47 13:00
FINISH Varosh 15.8 820 822 11:22 16:00
Time Limit – 6h

Камена Баба Треил 34 км / 4 контролни и 3 освежителни станици 

KAMENA BABA TRAIL 34K – 1750 D+
Control points Refreshment Point Location Total km km to next D+ cum D+ to next D- cum D- to next Time first Time last
START Varosh 0 8.5 0 700 0 150 10:00 10:00
CP1 RP1 Treskavec 8.5 4.5 700 60 150 550 10:50 12:00
CP7 Dabnica 13 6.7 760 160 700 144 11:20 13:30
CP2 RP2 Prilep Lake 19.7 9.3 920 569 844 589 12:05 15:00
CP7 RP3 Dabnica 29 5.3 1489 251 1433 306 13:15 16:30
FINISH Varosh 34.3 1740 1739 13:50 18:00
Time Limit – 8h

Козјак Треил 67 км / 8 контролни и 7 освежителни станици

KOZJAK TRAIL 67K – 3600 D+
Control Point Refreshment Point Location Total km km to next D+ cum D+ to next D- cum D- to next Time first Time last
START Varosh 0 8.5 0 700 0 150 8:00 8:00
CP1 RP1 Treskavec 8.5 9.5 700 260 150 730 8:55 10:00
CP2 Prilep Lake 18 6 960 240 880 30 9:50 11:30
CP3 RP2 Pletvar 24 10 1200 880 910 785 10:25 12:30
CP4 RP3 Krstec 34 7 2080 257 1695 341 12:00 14:30
CP5 RP4 Prisad 41 5 2337 22 2036 242 12:35 17:00
CP6 RP5 Prilep Lake 46 9.5 2359 564 2278 589 13:00 18:00
CP7 RP6 Dabnica 55.5 4.5 2923 560 2867 54 14:15 20:00
CP8 RP7 Treskavec 60 7.3 3483 140 2921 700 15:10 21:30
FINISH Varosh 67.3 3623 3621 15:50 23:00
Time Limit – 15h

Контролните точки се места на кои се бележи времето на пристигање на тркачот – истото се прави од некој од волонтерите. Појавувањето и забележувањето на контролните точки на тркачите е задолжително. Секој што нема да се појави на некоја од контролните точки ќе биде дисквалификуван од трката (нагласено во делот ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА И ПЕНАЛИ). 

Контролните точки се воедно и освежителни пунктови на кои тркачите (со стартен број) ќе имаат можност да добијат храна (овошје, благи работи, сол итн.), вода и други пијалоци за освежување.

На контролната точка Св. Ѓорѓија – Присад (за тркачите на КТ 67К) покрај остантите работи за освежување тркачите ќе имаат можност да добијат топол оброк – вегетаријанска супа и топли пијалоци – кафе и чај. 

12. ОТКАЖУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ТРКАТА

Доколку натпреварувачот сака да се откаже (поради различни причини) од трката, тој мора да се пријави на најблиската контролна точка за да биде регистриран во системот, бидејќи доколку не постапи така Организаторот ќе смета дека е загубен и ќе покрене спасувачка акција.

13. ВРЕМЕНСКИ ОГРАНИЧУВАЊА (Time Limit)

 

 • Трескавец Треил 16К

Временскиот лимит за финиширање на трката е 6 часа по стартот (16:00 по локално време). Секој што нема да успее да стигне во овој временски лимит ќе биде дисквалификуван.

 • Камена Баба Треил 34К

Временскиот лимит за финиширање на трката е 8 часа по стартот (18:00 по локално време). Секој што нема да успее да стигне во овој временски лимит ќе биде дисквалификуван. 

 • Козјак Треил 67К

Прв временски лимит е контролната CP6 Прилепско Езеро (46км од трката) со 10 часа по стартот од трката (28.09.2019 18:00 часот по локално време).
Временскиот лимит за финиширање на трката е 15 часа по стартот (28.09.2019  23:00 часот по локално време)

Единствено на контролните точки CP6 Прилепско Езеро и CP5 Св. Ѓорги Присад ќе биде обезбеден транспорт до финиш за сите оние кои не се во можност да ја продолжат трката или пак не успеале да го фатат временското ограничување (time limit) означен од организаторот во табелите со контролни точки. 

14. МАРКАЦИИ НА ПАТЕКИТЕ

Официјално обележување на сите патеки од настанот Крали Марко Треилс се сметаат црвено-бели ленти кои ќе бидат поставени на соодветна раздалеченост за натпреварувачите да немаат поголеми проблеми со ориентација. Поголемиот дел од патеката на 67К ќе биде обележан со рефлектирачка маркација која ќе овозможува полесно забележување на истата во текот на ноќта.

Дозволена е, и се препорачува употреба на GPS приемници – на веб-страницата на трката http://kmt.mk/mk/ ќе биде достапен фајл за симнување на патеките од трките – така натпреварувачите ќе имаат дополнителна сигурност при ориентација во природата. 

Доколку некој од натпреварувачите продолжи во дел кој нема видлива маркација, ги советуваме да се вратат до последната точка каде што имало маркација.

15. КАТЕГОРИИ И РАНГИРАЊЕ

Сите пријавени натпреварувачи за двете трки од едицијата „Крали Марко Треилс 2019” ќе бидат класифицирани во следните возрасни и полови категории: 

 • Јуниори – (16-18) години – Мажи (М); – единствено за трката од 16км
 • Јуниори – (16-18) години – Жени (F) – единствено за трката од 16км
 • Сениори – (18-50) години – Мажи (М);
 • Сениори – (18-50) години – Жени (F);
 • Ветерани 1- (50+) години – Мажи (М);
 • Ветерани 1 – (50+) години – Жени (F);
 • Ветерани 2 – (60+) години – Мажи (М);
 • Ветерани 2 – (60+) години – Жени (F);

Финалното рангирање на учесниците е во генерален пласман, категорија Мажи (М) и категорија Жени (F)

16. НАГРАДИ

Учесниците кои завршуваат на првите три места на одделните трки ќе бидат наградени со уникатен трофеј, подароци од спонзорите на настанот и диплома. 

Дополнително, одличје ќе добијат и најдобрите тројца учесници во категорија Јуниори (16-18); Ветерани (50+) и Ветерани (60+) како и најмладиот и најстариот учесник на настанот. 

17. ПРАВА ВРЗ ФОТОГРАФИИ

Со прифаќање на овие регулации секој натпреварувач се откажува од своите права врз официјалните фотографии на настанот. Сите официјални фотографии на настанот се сопственост на организаторот и истите не смеат да се користат, превземаат и експлоатираат без претходно одобрение. Организаторот го задржува правото фотографиите да бидат користени за потребите на истиот.

18. ЕКОЛОШКА ОДГОВОРНОСТ

„Крали Марко Треилс” трките ќе бидат еколошки одговорни трки, односно настани. Се апелира на сите натпреварувачи, контролори и волонтери како и до публиката, крајно внимателно да се однесуваат кон природата и да не ја загадуваат, а забележениот отпад да го отстранат. 

Секој што ќе биде фатен како ја загадува природата со отпадоци ќе биде соодветно казнет. Натпреварувачите кои за свои потреби ќе направат некој отпад се должни да го понесат со себе и да го остават на следната контролна точка во предвидените вреќи за отпадоци. Да се обидеме со нашето однесување да бидеме пример за останатите и да придонесеме нашата природа што подолго да остане чиста и незагадена – за нас и за идните генерации.

19. ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА И ПЕНАЛИ

Организаторот има право да го дисквалификува и казни натпреварувачот во следните ситуации:

 

ПРАВИЛА ДИСКВАЛИФИКАЦИЈА ПЕНАЛ
натпреварувачот не е регистриран на контролна точка ✔
крати во текот на трката ✔
е забележан како фрла отпадоци на патеката 2 часа
доколку не помогне на натпреварувач кој има потреба од помош 2 часа
користи транспорт за време на трката ✔
натпреварувачот се противи на проверките од страна на организаторот за време на трката ✔
не ја поседува задолжителната опрема или одбива да ја покаже на евентуална проверка од страна на волонтерите ✔
непочитување на наредба на надлежно лице – контролор, медицинска помош, организација ✔
20. ПРАВЕЊЕ ПРОМЕНИ ВО РУТАТА И ОТКАЖУВАЊЕ НА ТРКАТА

Организаторот го задржува правото да ја модификува и промени стазата на трката, контролните точки и времето на старт на трката во било кое време поради објективни причини. 

Доколку се случат непосакувани временски услови (можност од грмотевици и невреме) и можност за несакани последици од лоши метеоролошки влијанија организаторот може во било кој дел да ја промени или откаже трката. 

Стартот на трката исто така може да биде поместен за неколку часа поради непосакувани метеоролошки услови, вклучувајќи и прогноза за многу високи температури.