Петок 22.09.2017

 • 10:00 – отварање на ЕКСПО во Варош
 • 10:00 – 15:00 – делење на стартни пакети (16/31/65/110) – амфитеатар Варош
 • — слободни активности —
 • 18:00 – 21:00 – делење на стартни пакети (16/31/65/110) – амфитеатар Варош
 • 18:00 – 21:00 – оставање на дроп-бег (110/65)
 • 19:00 – Технички состанок – простории на Општина Прилеп – Центар
 • 20:00 – Паста Парти – амфитеатар Варош
 • 21:30 – Официјално отварање на КМТ 2017
 • 23:00 – Старт на трката Крали Марко Ултра Треил 110 км

Сабота 23.09.2017

 • 07:00 – 09:30 – делење на стартни пакети (16/31/65/детска трка)
 • 07:00 – 07:30 – оставање на дроп-бег (65)
 • 08:00 – старт на трката Козјак Треил 65 км
 • 10:00 – старт на трките на Трескавец Треил 16 км и Камена Баба Треил 31 км
 • 10:15 – старт на детската трка – Маркукуле
 • 10:30 – пристигнување на првите финишери на Маркукуле треил
 • 11:20 – пристигнување на првите финишери на 16 км
 • 13:00 – пристигнување на првите финишери на 31 км
 • 13:00 – пристигнување на првите финишери на 110 км
 • 15:00 – пристигнување на првите финишери на 65 км
 • 16:00 – затварање на трката на 16 км
 • 18:00 – затварање на трката на 31 км
 • 18:00 – прогласување на победниците на 16 и 31 км
 • Дочекување на финишери од трките на 110 и 65 км
 • 23:00 – затворање на трката на 65 км

Недела 24.09.2017

 • 05:00 – затворање на трката на 110 км
 • 10:00 – прогласување на победниците на 65 и 110 км