Контакт

Крали Марко Треилс контакт:

+389 71 246 423
kmut.mk@gmail.com

Организациски тим:
Дејан Крле
Пецо Стојкоски
Тања Крле
Радмила Јованова

НЕЗАБОРАВНИ АВАНТУРИ ПОД ОТВОРЕНО НЕБО

Во текот на нешто повеќе од една деценија, ТРЕКС организира повеќе независни, непрофитни спортско-рекреативни настани на отворено кои годишно формираат целосен календар на трки во планинско трчање. Бездруго, нема настан во трчање во Македонија во кој членови на ТРЕКС не се вклучени како ко-организатори, помагатели, советници, волонтери, но пред сè како учесници.

Организатор

Асоцијација за промоција и управување со проекти и настани во
планинско трчање и други планински спортови ТРЕКС
Адреса: Ибе Паликуќа 17, 1000 Скопје
Жиро сметка во Халк Банка: 270069272700140
Единствен матичен Број: 6927270
Единствен Даночен Број: 4058014518005
E-mail: info@trex.mk
Телефон: 072 254 401
Претседател: Жикица Ивановски
 
www.trex.mk

Крали Марко Треилс

Уникатна можност да се следат стапките на Крали Марко векови подоцна, да се истражува и преку планинското трчање да се стане современ херој!
© Здружение ТРЕКС 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram